Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2018

9887 2603
Reposted bykitsunesobainsanedreamerdunkellichtnothingiseverythingFlowialiuszRockYourMindlottibluebellollemsikwszystkodupaLeguanienziemniakiapatycznagonnabebetterstrzepyshampainOnly2youzwariowalamsomuchfunkdestroyedrachelbonesu-ditstarbugyanekKryptonitepanigrabarzizzy13violinzzkundelLanounotyourstrawberry
9899 fa88 500
9909 9b06 500
9928 0aca
Reposted byrepresja represja
9942 6536 500
9980 e292
9991 cf7a

love:

Angel Eyes (2001)

Reposted bynatalie1818 natalie1818
0009 54dd
0021 db5b
0042 12b0 500
0052 266d 500
Reposted bylekkaprzesadainsanedreamerwruchujednostajniepopierdolonymdancingwithaghostDeathlylosttransfuzja-
0071 917e 500

gacougnol:

Geraldo de Barros
Nude
1947

0114 88c2 500

michaelmoonsbookshop:

michaelmoonsbookshop:

page from droll stories by Balzac with illustration by Dore

this is from a copy from 1874

[Sold]

0133 ed27 500

horrifying:

unknown source

0147 84a8 500

markonhand:

Pokaż mi, że da się mnie kochać, błagam.

scietekwiaty:

“Biorę łyk kawy, jest chłodnawa i trudna do przełknięcia. Ale muszę się przecież obudzić. A może nie. Może najlepiej przetrwać ten dzień, na wpół śpiąc. Może to jedyny sposób, by w ogóle jakoś go przetrwać.”

— “Trzynaście powodów” Jay Asher

0163 4c53 500
0177 9afe 500

love:

American Horror Story: Season 1

0194 ce3e

otherkingdom:

german period dramas (2/?): aimée & jaguar (1999)

» berlin, 1943; about the affair of a jewish woman with the wife of a german soldier; story based on the true lives of lilly wust and felice schragenheim. starring juliane köhler, maria schrader, johanna wokalek and heike makatsch.

Reposted byinspiracyjna inspiracyjna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl